Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii,

ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz, tel. 52 349 62 50 wew. 40