Aktualności

O Instytucie

Instytutu Geografii jest jednostką z wieloletnią tradycją. Jego początek sięga 1995 roku, kiedy z inicjatywy prof. dr hab. Aleksandry Kowalczyk  została utworzona na uczelni Katedra Geografii. Katedra ta od samego początku intensywnie się rozwijała kadrowo i organizacyjnie poprzez tworzenie kolejnych Zakładów oraz zwiększanie ilości kształconych studentów. Przyczyniło się to do przekształcenia jej w 2001 roku w Instytut.


Obecnie Instytut Geografii działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Realizowane są tu trzy kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: rewitalizacja dróg wodnych (unikatowy kierunek inżynierski), geografia (studia I i II stopnia), turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia) oraz Studia Podyplomowe Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Geografii
ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50 wew. 40